เงื่อนไขการให้บริการโดยการใช้เว็บไซต์ BlockMag.com (“บริการ”) บริการทั้งหมดของ Silver Line SRL (“BlockMag.com”) คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ") Silver Line SRL ขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณสมบัติใหม่ใด ๆ ที่เสริมหรือปรับปรุงบริการปัจจุบัน รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ การใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยินยอมของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่: http://www.BlockMag.com/terms การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ด้านล่างจะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณ แม้ว่า BlockMag.com จะห้ามการกระทำและเนื้อหาดังกล่าวในบริการ คุณเข้าใจและตกลงว่า BlockMag.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์บนบริการได้ และคุณยังคงอาจถูกเปิดเผยต่อเนื้อหาดังกล่าว คุณตกลงที่จะใช้บริการโดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง


ข้อกำหนดของบัญชี

 1. คุณต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้
 2. คุณต้องเป็นมนุษย์ บัญชีที่ลงทะเบียนโดย “บ็อต” หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ ไม่อนุญาต
 3. คุณต้องระบุชื่อนามสกุลตามกฎหมาย ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง และข้อมูลอื่นๆ ที่ร้องขอเพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์
 4. การเข้าสู่ระบบของคุณสามารถใช้ได้เพียงคนเดียว – ไม่อนุญาตให้ใช้การเข้าสู่ระบบครั้งเดียวร่วมกันโดยหลายคน คุณสามารถสร้างการเข้าสู่ระบบแยกต่างหากสำหรับหลายคนเท่าที่คุณต้องการ
 5. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ Silver Line SRL ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายจากความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านความปลอดภัยนี้
 6. คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์และกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ (แม้ว่าเนื้อหาจะถูกโพสต์โดยผู้อื่นที่มีบัญชีอยู่ภายใต้บัญชีของคุณ)
 7. หากคุณใช้บัญชีฟรี คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้บล็อกโฆษณา
 8. บุคคลหรือนิติบุคคลหนึ่งคนไม่สามารถมีบัญชีฟรีได้มากกว่าหนึ่งบัญชี
 9. คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ในการใช้บริการ คุณต้องไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์)

เงื่อนไขการชำระเงิน การขอคืนเงิน การอัพเกรดและดาวน์เกรด

 1. ต้องใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้องสำหรับบัญชีที่ชำระเงิน บัญชีฟรีไม่จำเป็นต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิต
 2. หากคุณลงชื่อสมัครใช้บัญชี Silver, Gold หรือ Platinum ในขั้นต้น และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีนั้นภายใน 30 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนโดยเริ่มในวันที่ 30 หลังจากสร้างบัญชีของคุณในครั้งแรก หากคุณยกเลิกก่อนการประมวลผลใบแจ้งหนี้ใบแรกในวันที่ 30 คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน
 3. การอัปเกรดจากแผนฟรีเป็นแผนชำระเงินใดๆ จะสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรีของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับเดือนแรกของคุณทันทีที่อัปเกรด
 4. บริการจะเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเป็นรายเดือนและไม่สามารถคืนเงินได้ จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตสำหรับบริการที่ไม่เต็มเดือน การคืนเงินอัปเกรด/ดาวน์เกรด หรือการคืนเงินสำหรับเดือนที่ไม่ได้ใช้กับบัญชีที่เปิดอยู่ เพื่อปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจะไม่มีข้อยกเว้น
 5. ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมภาษี ค่าภาษี หรืออากรที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี และคุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษี การจัดเก็บ หรืออากรดังกล่าวทั้งหมด ยกเว้นภาษีแคนาดา (HST) เท่านั้น
 6. สำหรับการอัปเกรดหรือดาวน์เกรดในระดับแผน บัตรเครดิตที่คุณให้มาจะถูกหักโดยอัตโนมัติตามอัตราใหม่ในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไปของคุณ
 7. การปรับลดรุ่นบริการของคุณอาจทำให้เนื้อหา คุณลักษณะ หรือความสามารถของบัญชีของคุณสูญหาย Silver Line SRL ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าว

การยกเลิกและการสิ้นสุด

 1. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชีของคุณอย่างถูกต้อง คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ลิงก์การตั้งค่าในแถบนำทางด้านขวาที่ด้านบนของหน้าจอ หรือคุณสามารถยกเลิกได้โดยส่งอีเมลถึงเราจากที่อยู่อีเมลผู้ดูแลระบบของคุณ ซึ่งใช้ในการสร้างบัญชี BlockMag ในขั้นต้น
 2. เนื้อหาทั้งหมดของคุณจะถูกลบออกจากบริการทันทีเมื่อยกเลิก ข้อมูลนี้ไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อบัญชีของคุณถูกยกเลิก
 3. หากคุณยกเลิกบริการก่อนสิ้นเดือนที่ชำระเต็มปัจจุบัน การยกเลิกของคุณจะมีผลทันทีและคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก
 4. Silver Line SRL ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว มีสิทธิที่จะระงับหรือยุติบัญชีของคุณ และปฏิเสธการใช้บริการใด ๆ และทั้งหมดในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือบริการอื่น ๆ ของ BlockMag.com ได้ตลอดเวลา การยกเลิกบริการดังกล่าวจะส่งผลให้ การปิดใช้งานหรือการลบบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงบัญชีของคุณ และการริบและการละทิ้งเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีของคุณ BlockMag.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ใครก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เมื่อใดก็ได้

ลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของเนื้อหา

 1. เนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนบริการต้องเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของแคนาดา
 2. เราไม่เรียกร้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือเนื้อหาที่คุณมอบให้กับบริการ บัญชีและเอกสารที่อัปโหลดยังคงเป็นของคุณ
 3. BlockMag.com ไม่ได้คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่ BlockMag.com และผู้ที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการ
 4. รูปลักษณ์และความรู้สึกของบริการเป็นลิขสิทธิ์© 2021 BlockMag.com Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำส่วนใดๆ ของ HTML/CSS หรือองค์ประกอบการออกแบบภาพมาใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BlockMag.com

การปรับเปลี่ยนบริการและราคา

 1. BlockMag.com ขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้และในบางครั้งเพื่อแก้ไขหรือยุติบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ชั่วคราวหรือถาวร โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ
 2. ราคาของบริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมแผนการสมัครสมาชิกรายเดือนสำหรับบริการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันจากเรา อาจมีการแจ้งเตือนดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงไปยังไซต์ BlockMag (BlockMag.com) หรือตัวบริการเอง
 3. BlockMag.com จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

เงื่อนไขทั่วไป

 1. การใช้บริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้จัดทำขึ้นตาม "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่"
 2. การสนับสนุนด้านเทคนิคมีไว้สำหรับผู้ถือบัญชีที่ชำระเงินเท่านั้นและให้บริการผ่านอีเมล
 3. คุณเข้าใจดีว่า BlockMag.com ใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรโฮสติ้งเพื่อจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย ที่เก็บข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ
 4. คุณต้องไม่แก้ไข ดัดแปลง หรือแฮ็กบริการหรือแก้ไขเว็บไซต์อื่นเพื่อบอกเป็นนัยอย่างไม่ถูกต้องว่าเกี่ยวข้องกับบริการ BlockMag.com หรือบริการอื่นๆ ของ BlockMag.com
 5. คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BlockMag.com
 6. เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการลบเนื้อหาและบัญชีที่มีเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ข่มขู่ ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสิ่งเหล่านี้ ข้อกำหนดในการให้บริการ
 7. การละเมิดทางวาจา กายภาพ เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออื่นๆ (รวมถึงการข่มขู่ว่าจะละเมิดหรือแก้แค้น) ของลูกค้า พนักงาน สมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ของ BlockMag.com จะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีทันที
 8. คุณเข้าใจว่าการประมวลผลทางเทคนิคและการส่งบริการ รวมถึงเนื้อหาของคุณ อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (a) การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (b) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์
 9. คุณต้องไม่อัปโหลด โพสต์ โฮสต์ หรือส่งอีเมล SMS หรือข้อความ "สแปม" ที่ไม่พึงประสงค์
 10. คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะการทำลายล้าง
 11. หากการใช้แบนด์วิดท์ของคุณเกิน 300 MB/เดือน หรือเกินกว่าการใช้แบนด์วิดท์เฉลี่ยอย่างมาก (ตามที่ BlockMag.com กำหนด แต่เพียงผู้เดียว) ของลูกค้า BlockMag รายอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานบัญชีของคุณทันทีหรือควบคุมโฮสติ้งของคุณจนกว่าคุณจะทำได้ ลดการใช้แบนด์วิดท์ของคุณ
 12. BlockMag.com ไม่รับประกันว่า (i) บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ (ii) บริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจาก การใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ (iv) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณและ (v) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะ แก้ไขแล้ว
 13. คำสั่งซื้อจะถูกรวบรวมโดยตรงในบัญชี PayPal ของคุณ BlockMag ไม่คิดค่าคอมมิชชั่นใด ๆ และไม่แทรกแซงในกระบวนการชำระเงินตามคำสั่ง
 14. คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่า BlockMag.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่องหรือที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรืออื่นๆ การสูญเสียที่จับต้องไม่ได้ (แม้ว่า BlockMag.com จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) อันเป็นผลมาจาก: (i) การใช้งานหรือ ไม่สามารถใช้บริการได้ (ii) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าและบริการทดแทนที่เกิดจากสินค้า ข้อมูล ข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับหรือข้อความที่ได้รับหรือธุรกรรมที่ป้อนผ่านหรือจากบริการ (iii) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (iv) คำชี้แจงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามเกี่ยวกับบริการ; (v) หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 15. ความล้มเหลวของ BlockMag.com ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติของข้อกำหนดในการให้บริการจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว ข้อกำหนดในการให้บริการถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ BlockMag.com และควบคุมการใช้บริการของคุณ แทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ระหว่างคุณและ BlockMag.com (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดในการให้บริการเวอร์ชันก่อนหน้า)
 16. ควรส่งคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการไปที่ BlockMag dot com


loader