Политика за поверителностНие събираме имейл адресите на тези, които комуникират с нас чрез електронна поща, обобщаваме информация за това до какви страници потребителите имат достъп или посещават, и информация, предоставена доброволно от потребителя (като информация от анкети и/или регистрации на сайтове). Информацията, която събираме, се използва за подобряване на съдържанието на нашите уеб страници и качеството на нашите услуги и не се споделя или продава на други организации за търговски цели, освен за предоставяне на продукти или услуги, които сте заявили, когато имаме вашето разрешение или при следните обстоятелства:

 • Необходимо е да се споделя информация, за да се разследва, предотвратява или предприема действия по отношение на незаконни дейности, подозрения за измама, ситуации, включващи потенциални заплахи за физическата безопасност на което и да е лице, нарушения на Общите условия или както се изисква по друг начин от закона .
 • Ние прехвърляме информация за вас, ако BlockMag.com бъде придобит от или слят с друга компания. В този случай BlockMag.com ще ви уведоми, преди информацията за вас да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна политика за поверителност.

 • Събиране и използване на информация

 • Когато се регистрирате за BlockMag, ние искаме информация като име на вашата фирма, потребителско име, идентификационен номер, държава на пребиваване, имейл адрес.
 • BlockMag.com използва събраната информация за следните общи цели: предоставяне на продукти и услуги, таксуване, идентификация и удостоверяване, подобряване на услугите, контакт и проучване.

 • Бисквитки

 • Бисквитката е малко количество данни, което често включва анонимен уникален идентификатор, което се изпраща до браузъра ви от компютрите на уеб сайт и се съхранява на твърдия диск на вашия компютър.
 • Бисквитките са необходими за използване на услугата BlockMag.
 • Използваме бисквитки, за да записваме информация за текущата сесия. От вас се изисква да влезете в сайта си BlockMag след изтичане на определен период от време, за да ви предпази от други, които случайно имат достъп до съдържанието на вашия акаунт.

 • Съхранение на данни

  BlockMag.com използва доставчици на трети страни и хостинг партньори, за да предостави необходимия хардуер, софтуер, мрежа, съхранение и свързани технологии, необходими за работа на BlockMag.com. Въпреки че BlockMag.com притежава кода, базите данни и всички права върху приложението BlockMag, вие запазвате всички права върху вашите данни.


  Разкриване

  BlockMag.com може да разкрие лична информация при специални обстоятелства, като например да се съобрази с призовки или когато действията ви нарушават Общите условия.


  Промени

  Silver Line SRL може периодично да актуализира тази политика. Ще ви уведомим за значителни промени в начина, по който третираме личната информация, като изпратим известие до основния имейл адрес, посочен в акаунта на собственика на основния ви акаунт в BlockMag, или като поставим известие на видно място на нашия сайт.


  Въпроси

  Всички въпроси относно тази Декларация за поверителност трябва да бъдат адресирани на адрес blockmag dot com.  loader