מדיניות פרטיותאנו אוספים את כתובות הדואר האלקטרוני של אלה שמתקשרים איתנו באמצעות דואר אלקטרוני, מידע מצטבר על אילו דפים צרכנים ניגשים או מבקרים, ומידע שנמסר על ידי הצרכן (כגון מידע סקרים ו/או רישומי אתרים). המידע שאנו אוספים משמש לשיפור התוכן של דפי האינטרנט שלנו ואיכות השירות שלנו, ואינו משותף או נמכר ל ארגונים אחרים למטרות מסחריות, למעט אספקת מוצרים או שירותים שביקשתם, כאשר יש לנו רשותכם, או בנסיבות הבאות:

 • יש צורך לשתף מידע על מנת לחקור, למנוע או לנקוט בפעולה בנוגע לפעילויות בלתי חוקיות, חשד להונאה, מצבים הכרוכים באיומים פוטנציאליים על הבטיחות הפיזית של כל אדם, הפרות של תנאי השירות, או כפי שנדרש בדרך אחרת על פי חוק .
 • אנו מעבירים מידע אודותיך אם BlockMag.com נרכש על ידי חברה אחרת או מוזגה עם חברה אחרת. במקרה זה, BlockMag.com תודיע לך לפני שהמידע עליך יועבר ויהיה כפוף למדיניות פרטיות אחרת.

 • איסוף מידע ושימוש

 • כאשר אתה נרשם ל-BlockMag אנו מבקשים מידע כגון שם החברה שלך, שם משתמש, מספר זיהוי, ארץ מגורים, כתובת דוא"ל.
 • BlockMag.com משתמש במידע שנאסף למטרות הכלליות הבאות: אספקת מוצרים ושירותים, חיוב, זיהוי ואימות, שיפור שירותים, יצירת קשר ומחקר.

 • קובצי Cookie

 • עוגייה היא כמות קטנה של נתונים, הכוללת לעתים קרובות מזהה ייחודי אנונימי, הנשלחת לדפדפן שלך ממחשבי אתר אינטרנט ומאוחסנת בכונן הקשיח של המחשב שלך.
 • נדרשים קובצי Cookie כדי להשתמש בשירות BlockMag.
 • אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לתעד מידע על ההפעלה הנוכחית. אתה נדרש להתחבר לאתר BlockMag שלך לאחר שחלף פרק זמן מסוים כדי להגן עליך מפני שאחרים ייגשו בטעות לתוכן החשבון שלך.

 • אחסון נתונים

  BlockMag.com משתמש בספקי צד שלישי ובשותפי אירוח כדי לספק את החומרה, התוכנה, הרשת, האחסון והטכנולוגיה הנלווית הדרושים להפעלת BlockMag.com. למרות ש-BlockMag.com הבעלים של הקוד, מסדי הנתונים וכל הזכויות לאפליקציית BlockMag, אתה שומר על כל הזכויות על הנתונים שלך.


  גילוי נאות

  BlockMag.com עשויה לחשוף מידע אישי המאפשר זיהוי בנסיבות מיוחדות, כגון ציות לזימונים או כאשר פעולותיך מפרות את התנאים וההגבלות.


  שינויים

  Silver Line SRL עשויה לעדכן מעת לעת מדיניות זו. אנו נודיע לך על שינויים משמעותיים באופן שבו אנו מתייחסים למידע אישי על ידי שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל הראשית המצוינת בחשבון בעל החשבון הראשי שלך ב-BlockMag או על ידי הצבת הודעה בולטת באתר שלנו.


  שאלות

  יש לפנות לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו בכתובת blockmag dot com.  loader