Zásady ochrany osobných údajovZhromažďujeme e-mailové adresy tých, ktorí s nami komunikujú prostredníctvom e-mailu, súhrnné informácie o tom, aké stránky spotrebitelia navštevujú alebo navštevujú, a informácie poskytnuté spotrebiteľom (napríklad informácie z prieskumu a/alebo registrácie na stránke). Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na zlepšenie obsahu našich webových stránok a kvality našich služieb a nezdieľame ich ani nepredávame iné organizácie na komerčné účely, s výnimkou poskytovania produktov alebo služieb, o ktoré ste požiadali, ak máme vaše povolenie, alebo za nasledujúcich okolností:

 • Je potrebné zdieľať informácie s cieľom vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky v súvislosti s nezákonnými aktivitami, podozrením z podvodu, situáciami zahŕňajúcimi potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušením Zmluvných podmienok alebo inak, ako to vyžaduje zákon .
 • Informácie o vás prenášame, ak BlockMag.com získa iná spoločnosť alebo sa s ňou zlúči. V takom prípade vás BlockMag.com upozorní skôr, ako sa prenesú informácie o vás a začnú sa na ne vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov.

 • Zhromažďovanie a používanie informácií

 • Keď sa zaregistrujete do BlockMag, požadujeme informácie, ako je názov vašej spoločnosti, používateľské meno, identifikačné číslo, krajina bydliska, e-mailová adresa.
 • BlockMag.com používa zhromaždené informácie na nasledujúce všeobecné účely: poskytovanie produktov a služieb, fakturácia, identifikácia a overovanie, zlepšovanie služieb, kontaktovanie a prieskum.

 • Súbory cookie

 • Súbor cookie je malé množstvo údajov, ktoré často obsahuje anonymný jedinečný identifikátor, ktorý sa odosiela do vášho prehliadača z počítačov webovej lokality a ukladá sa na pevný disk vášho počítača.
 • Na používanie služby BlockMag sú potrebné súbory cookie.
 • Na zaznamenávanie informácií o aktuálnej relácii používame súbory cookie. Po uplynutí určitého časového obdobia sa musíte prihlásiť na svoju stránku BlockMag, aby ste boli chránení pred náhodným prístupom iných k obsahu vášho účtu.

 • Ukladanie údajov

  BlockMag.com využíva dodávateľov tretích strán a hostiteľských partnerov na poskytovanie potrebného hardvéru, softvéru, sietí, úložiska a súvisiacej technológie potrebnej na prevádzku BlockMag.com. Hoci BlockMag.com vlastní kód, databázy a všetky práva na aplikáciu BlockMag, ponechávate si všetky práva na svoje údaje.


  Zverejnenie

  BlockMag.com môže zverejniť informácie umožňujúce identifikáciu osôb za zvláštnych okolností, ako je splnenie predvolaní alebo keď vaše konanie porušuje zmluvné podmienky.


  Zmeny

  Silver Line SRL môže tieto zásady pravidelne aktualizovať. O významných zmenách v spôsobe, akým zaobchádzame s osobnými údajmi, vás budeme informovať odoslaním oznámenia na primárnu e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte vlastníka primárneho účtu BlockMag alebo umiestnením nápadného oznámenia na našu stránku.


  Otázky

  Akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov by ste mali adresovať na adresu blockmag dot com.  loader